Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Deze kan variëren naargelang het type verzekering. Meer informatie hierover kan u bekomen op ons kantoor.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Bijkomende kosten ingevuld door ons kantoor

  • opmaak en opvolging dossier tariferingsbureau  150 euro
  • autoverzekeringen kortlopende polissen minder dan 1 jaar 150 euro forfaitair

U kan ons steeds contacteren indien u vragen heeft over deze onderwerpen.  Telefonisch zijn we steeds bereikbaar op het nummer 09/372 76 16 . Een e-mail kan u versturen naar info@verzekeringensonneville.be.